Boechout-Vremde

Klik op de foto om naar onze beeldbank te gaan
Ouden Rooden Leeuw (
147*
)

In 1747 beschrijft men een nieuw gebouwd huis, zijnde herberg Den Leeuw. Enkele jaren later is de naam gewijzigd tot In den Rooden Leeuw.
Einde van de 18de eeuw vergadert er het dorpsbestuur, evenals tijdens de Nederlandse tijd.
In 1843 is machtiging verleend tot ... toebrengen eene verandering met eene statie op zyne huysing ... of een verdieping bijbouwen.
Bij het begin van de eerste wereldoorlog raakte het gebouw op de hoek met
ernstig beschadigd. Omwille van de zware onkosten voor heropbouw kiest de eigenaar voor afbraak in plaats van herstel. Zodoende verdwijnt het omstreeks 1925.
De vrijgekomen ruimte biedt in 1931 plaats voor inkompoort en hekwerk van Les Glycines, later het Hof van Baelde (
2
*).

Het gebeurde in het verleden

Boechout 19.12.1932 - de Vlaamschen Toeristenbond krijgt toelating … verkleed de straten te doorkruisen, liederen uit te voeren en deze te verkoopen voor een liefdadig doel …
eerste melding van een Driekoningentocht in de gemeente

Uit ons artikel Zorg (Boechout) van 2011

We graven voortdurend in de geschiedenis van onze dorpen en publiceren onze bevindigen in ons tijdschrift dat 4 maal per jaar verschijnt. Onze lezers zijn onze belangrijkste drijfveer om verder te gaan. Daarom houden we het lidgeld zo laag mogelijk.
Wordt abonnee door € 10 te storten op rekening van de Heemkundige kring, BE97 7331 3711 1449, Azalealaan 6, 2531 Vremde.

Daarnaast werken we aan jaarboeken. Die van 2018 is Cafés Herbergen Feesten - Leven in de Brouwerij