Boechout-Vremde

Klik op de foto om naar onze beeldbank te gaan

van
naar Broechem

Rechts achter de bomen de pastorie (
4
).
Links achteraan den Doornlaar (
6
).

Het gebeurde in het verleden

Boechout 21.10.1917 - Krijgsgevangen in Duitsland - Bedeeling
Mijnheer de Voorzitter /de burgemeester/ brengt ter kennis dat hij onlangs aan elke krijgsgevangene drie pakjes gezonden heeft. ... welke bedeeling hij verklaart gedaan te hebben in naam van die inwoners der Gemeente welke bij inschrijving een exemplaar aangekocht hebben van de zinnebeeldige plaat Hulde aan Amerika, welke tegen de prijs van 12,50 fr. het stuk in de Gemeente is verkocht geworden, van welke 12,50 fr. er telkens 5 fr. aan de Gemeente is toegekend om gebruikt te worden tot ondersteuning van de krijgsgevangenen, zooals het reeds eene eerste maal is geschied, en zooals het eerlang nogmaals zal geschieden

Uit ons artikel Zorg (Boechout) van 2011

We graven voortdurend in de geschiedenis van onze dorpen en publiceren onze bevindigen in ons tijdschrift dat 4 maal per jaar verschijnt. Onze lezers zijn onze belangrijkste drijfveer om verder te gaan. Daarom houden we het lidgeld zo laag mogelijk.
Wordt abonnee door € 10 te storten op rekening van de Heemkundige kring, BE97 7331 3711 1449, Azalealaan 6, 2531 Vremde.

Daarnaast werken we aan jaarboeken. Die van 2018 is Cafés Herbergen Feesten - Leven in de Brouwerij