Familiekunde of stamboomonderzoek

Interesse in het zoeken naar uw voorouders?
Er is geen reden meer om uw onderzoek uit te stellen! Vroeger moest je een afspraak maken en daarna naar de locatie gaan waar het archief zich bevond om zaken uit te pluizen. Dikwijls moest je daar tientallen keren naartoe om een eenvoudige stamboom uit te zoeken. Nu kan het van achter je computer! Vele archieven werden gedigitaliseerd en zijn gratis te consulteren via het internet, Regelmatig groeit nog het aanbod. Het enige obstakel is nu nog uw beschikbare vrije tijd.

Verwacht u eraan dat deze bezigheid weken en weken intensief opzoekwerk vraagt, maar omdat je steeds kleine stapjes vooruit zet, dat je altijd verder wil gaan.

Wat kan ik verwachten?
Door de wet op de privacy, moet je een voorouder vinden vóór 1910 (liefst vóór 1900). Hulp van de familie kan hier helpen. Er bestaan twee soorten stambomen: Voorouders of nazaten: Bij voorouders zoek je enkel je eigen bloedlijnen op, bij nazaten ook alle broers, zusters, ... Je kan al vermoeden dat alle nazaten opzoeken een pak moeilijker is dan enkel de bloedlijn.

Daarom beperkt de uitleg die volgt zich tot de bloedlijn-stamboom (kwartierstaat).
Ook worden enkel parochieregisters en registers van de burgerlijke stand gebruikt - aangevuld met bevolkingsregisters.

Er is een massa informatie beschikbaar, maar sommige informatie is mettertijd verloren gegaan, of sommige akten zijn niet gedetaillerd genoeg om 100% zekerheid te brengen. Anders gezegd stamboomonderzoek is geen exacte wetenschap en kan vastlopen en/of dubbelzinnigheden bevatten.
Teruggaan tot 16e eeuw lukt meestal, 15e eeuw lukt al veel minder en de 14e eeuw heel uitzonderlijk. Dit komt neer op zowat 7 tot 10 generaties terug.

Commentaar? Laat ons het AUB weten!

Graag uw e-mail:

2