Heemkundige Kring Het Speelhof vzw
Boechout-Vremde

De kring werd opgericht in 1983 en heeft een lokaal op Smishoek 2 te Vremde. We graven voortdurend in de geschiedenis van onze dorpen en publiceren onze bevindigen in ons tijdschrift dat 4 maal per jaar verschijnt.

Daarnaast zijn we sterk betrokken bij de jaarboeken die de gemeente uitgeeft.


Tijdschrift

Ons tijdschift is onze belangrijkste kernactiviteit. Dus onze lezers zijn onze belangrijkste drijfveer om verder te gaan. Met andere woorden, heb je interesse in het verleden van je dorp, wordt dan abonnee door € 10 te storten op rekening van de Heemkundige kring, BE97 7331 3711 1449, tav M. Van Eester, Tulpenlaan 15, 2531 Vremde, of beter nog, neem contact op om een helpende hand uit te steken.


Activiteiten

We zijn een belangrijke partner voor de jaarboeken die de gemeente uitgeeft en activiteiten van de Cultuurraad. Ook steunen we verschillende verenigingen door wandelingen uit te stippelen en daarbij de verhalen van het dorp te vertellen.
Wens je op de hoogte gehouden te worden van onze activiteiten, bezorg ons dan uw email adres via hetspeelhof@gmail.com
Wil je aan stamboomonderzoek beginnen?

Boeken/beeld databank

Ken je iemand van deze foto? Klik dan op

Gebeurtenissen

Uit het verleden: Typ datum of woord(deel).

Datum (09.03.2011 of 09.03 of 2011) of woord :
Boechout 15.7.1848 - toegestaen de vraeg van Eerw. heer J.F. Verley, pastoor, om te mogen opbouwen eene huysing en gebouw moetende dienen voor een geestlyk gesticht ‘t zy tot onderwys van arme kinderen of bezorgen van arme zieken en zondagsche school ter plaetse en alwaer hy heeft aengekogt en verkregen twee huysinge gestaen in ‘t dorp